Saturday, 11 January 2020

AlBaqarah125-129


1.2.125~29.
Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 125~129:

.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan tentang Kaabah, dan Allah mengarahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membersihkan kaabah untuk keselesaan orang-orang membuat ibadah (tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud). Dan dalam masa membersihkan Kaabah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar mendapat merestui permintaan nya dan Allah kabulkan permintaan nya;

1. ya Allah, terimalah amalan kami sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui.
2. ya Allah, jadilah kami dua orang yang Muslim.
3. ya Allah, utuslah seorang rasul diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah.  

Al-kisah, kaabah itu telah dibina berulang kali semanjak dari Adam hingga kezaman Nabi Mohammad, dan Kaabah itu telah dibina beberapa kali mengikut zaman ke zaman oleh;
Malaikat, Adam, Syith, Ibahim, Amaligah, Suku Jruhum, Qusaiy, Quaraisy, Abdullah Bin Az-Zubair, Al-Hajaj bin Yusuf, ........
Sumber, 
[GS] https://t.co/Qe1ARLUKHaUlasan (1.2);
[GS] 
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/106531925431890415335/posts/iFeEycGgJWk

Thursday, 9 January 2020

AlBaqarah-110


1.2.110.
Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 110:

Ringkasan tafsir;
Selepas ayat 109 itu, turun ayat ini bagi menyeru orang mukmin supaya mendirikan sembahayang dan keluarkan zakat untuk kebaikan diri sendiri.  Berbaktilah berkhidmatlah untuk kebajikan semata-mata kerana Allah dan semuanya ini adalah bekalan untuk akhirat.[Previous] [Next] [Home]

.
Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa
Ulasan (1.2);
[GS] 
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,


Via,
KongsiSmartHerbs@gmail.com jmbtam@yahoo.com Tuesday, 7 January 2020

AlBaqarah-118


1.2.118.
Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 118:  
.

Ringkasan tafsir;

 Ayat ini menceritakan keburukan kaum musyrikin Mekah yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mereka berkata “mengapa Allah tidak  lebih dahulu memibcarakan bersama kami tentang kenabian Muhammad itu, dan tidak pula lebih dahulu mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah”. Bagitulah kata-kata kaum musyrikin itu sama sahaja dengan ucapan kata-kata orang yang terdahulu (dari kalangan Bani Israel). .

[Previous] [Next]

.
Sumber
Terjemahan (1.2.111~120);  
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/117474951268146902134/posts/9urL3wjpp4b

AlBaqarah-118


1.2.118.
Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 118:  
.
Ringkasan tafsir;

 Ayat ini menceritakan keburukan kaum musyrikin Mekah yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mereka berkata “mengapa Allah tidak  lebih dahulu memibcarakan bersama kami tentang kenabian Muhammad itu, dan tidak pula lebih dahulu mendatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah”. Bagitulah kata-kata kaum musyrikin itu sama sahaja dengan ucapan kata-kata orang yang terdahulu (dari kalangan Bani Israel). .

[Previous] [Next


.
Sumber
Terjemahan (1.2.111~120);  
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/117474951268146902134/posts/9urL3wjpp4b

AlBaqarah-117


1.2.117.
Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 117:

.
Ringkasan tafsir;

Allah telah ujudkan langit dan bumi daripada “tiada” kepada “ada”, apabila Allah menghendaki mengadakan sesuatu itu hanya sekadar menyebut “Jadilah” maka “Jadilah ia”. 

[Previous] [Next

Sumber
Terjemahan (1.2.111~120);  
[GS] https://t.co/vCxENzcHBp
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/109478786651599956117/posts/JwwkUvdEm7F

AlBaqarah124


Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 124: 
.

Ringkasan tafsir;

 Ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab khasnya dan seluruh umat manusia am’nya, yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat (syariat) keatasnya “perintah” dan “tegah”, dan semuanya dapat dihadapi cubaan itu dengan sabar menerima ujian dari Allah dengan jayanya.

Antara cubaan yang diterima oleh Nabi Ibarahim ialah;

1. Ada 30 ujian yang diterima oleh nya, (yang terkandung dalam ayat 112 surah At-taubah, ayat 35 surah Al-Ahzab dan surah al-Mukminun dan Al-Maarij, dan antaranya ialah; 2. Syariat membina Kaabah, dan ibadah Haji.3. Menguji ketuhanan nabi Ibrahim (tentang bulan, bintang, matahari).4. Dibakar oleh raja Namrud... dan banyak lagi.


Salsilah Nabi Ibrahim, dan bermula dengan Nabi Nuh, Sam, Arfakhsyza, Syalikh, Abir, Faligh, Arghu, Syaru, Nakhur, Azar dan akhirnya Ibrahim. [Previous] [Next

Sumber, 

Terjemahan (1.2.121~130);  

Pautan, 
[G+] https://plus.google.com/106788571047204026469/posts/WCLGgz8By1i .
Friday, 19 April 2019

Al-Imran Ayat 140


Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 140

Ringkasan tafsir;
Dalam ayat ini telah memberi pengajaran kepada umat Islam tentang peperangan Uhud dan Badar, yang mana perang Uhud memberi kemenangan kepada kaum Musyrikin dan perang Badar memberi kemenangan kepada kaum Muslimin.

Kesimpulan dari ayat ini , sesuatu urusan pemerintahan dapat dimiliki olih orang yang mengetahui sebab musabab untuk memperoleh kejayaan dan memelihara dengan sebaik pemeliharaan itu seperti bersepakat, tidak berpecah belah, tetap pendirian, baik pandangan, kuat keazaman dan cukup bersedia dengan segala macam kekuatan.  Maka dengan cara yang demikian itu hendaklah diamalkan dan melaksanakan dengan sebaiknya sehingga mendapat kejayaan, dan janganlah pula kegagalan itu  menjadi penyebab menjadi lemah untuk mencapai cita-cita, dan ingatlah dunia beredar mengikut ketentuan Allah.

Oleh itu umat Islam diseru supaya tauladan yang diberi itu menjadi panduan  kepada mereka agar mencari ilmu sebanyak mungkin untuk mempertahan kedaulatan Negara dan kesucian Islam semoga dengan kekuatan ilmu yang tersemat dalam dada akan dapat mempertahankan diri dan Negara untuk menawan musuh yang nyata.

.
[previous] [next] [home]

.
Rujukan sumber,

Juzuk4, Surah3
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8