Friday, 19 April 2019

Al-Imran Ayat 140


Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 140

Ringkasan tafsir;
Dalam ayat ini telah memberi pengajaran kepada umat Islam tentang peperangan Uhud dan Badar, yang mana perang Uhud memberi kemenangan kepada kaum Musyrikin dan perang Badar memberi kemenangan kepada kaum Muslimin.

Kesimpulan dari ayat ini , sesuatu urusan pemerintahan dapat dimiliki olih orang yang mengetahui sebab musabab untuk memperoleh kejayaan dan memelihara dengan sebaik pemeliharaan itu seperti bersepakat, tidak berpecah belah, tetap pendirian, baik pandangan, kuat keazaman dan cukup bersedia dengan segala macam kekuatan.  Maka dengan cara yang demikian itu hendaklah diamalkan dan melaksanakan dengan sebaiknya sehingga mendapat kejayaan, dan janganlah pula kegagalan itu  menjadi penyebab menjadi lemah untuk mencapai cita-cita, dan ingatlah dunia beredar mengikut ketentuan Allah.

Oleh itu umat Islam diseru supaya tauladan yang diberi itu menjadi panduan  kepada mereka agar mencari ilmu sebanyak mungkin untuk mempertahan kedaulatan Negara dan kesucian Islam semoga dengan kekuatan ilmu yang tersemat dalam dada akan dapat mempertahankan diri dan Negara untuk menawan musuh yang nyata.

.
[previous] [next] [home]

.
Rujukan sumber,

Juzuk4, Surah3
Terjemahan, 131~150,
[GS] https://sites.google.com/site/cyberespionagespy/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8