Saturday, 11 January 2020

AlBaqarah125-129


1.2.125~29.
Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 125~129:

.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini menerangkan tentang Kaabah, dan Allah mengarahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membersihkan kaabah untuk keselesaan orang-orang membuat ibadah (tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud). Dan dalam masa membersihkan Kaabah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar mendapat merestui permintaan nya dan Allah kabulkan permintaan nya;

1. ya Allah, terimalah amalan kami sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui.
2. ya Allah, jadilah kami dua orang yang Muslim.
3. ya Allah, utuslah seorang rasul diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah.  

Al-kisah, kaabah itu telah dibina berulang kali semanjak dari Adam hingga kezaman Nabi Mohammad, dan Kaabah itu telah dibina beberapa kali mengikut zaman ke zaman oleh;
Malaikat, Adam, Syith, Ibahim, Amaligah, Suku Jruhum, Qusaiy, Quaraisy, Abdullah Bin Az-Zubair, Al-Hajaj bin Yusuf, ........
Sumber, 
[GS] https://t.co/Qe1ARLUKHaUlasan (1.2);
[GS] 
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/106531925431890415335/posts/iFeEycGgJWk

No comments:

Post a Comment